3.Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu
10-11-12 Eylül 2013


10-11-12 Eylül Tarihlerinde Sempozyum Başarıyla Gerçekleştirilmiştir

Sempozyum Paneline Giriş

Önemli Tarihler

 • 30 Ağustos 2013: Bildirili kayıt için son gün.
 • 9 Eylül 2013 10:00 , Kayıt ve kayıt ücretlerini ödeme için son gün.
Not: Teknik olarak son ana kadar kayıt olabilme imkanı olsa da olasyı aksaklıklardan kaçınmak için belirtilen tarihe riayet ediniz. Herhangi bir kota olmadığından ön kayıt ile ödemeyi birlikte yapabilirsiniz.

Kapsam

Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu” 2011 yılında birincisinin Pamukkale Eğitim Vakfı himayesinde Denizli’de düzenlenmesi ile başlamış ve ikincisi de yine Pamukkale Eğitim Vakfı ve Pamukkale Üniversitesi işbirliği ile 2012 yılında yine Denizli’de düzenlenmiştir.

Önceki sempozyumlara ait web sitelerine Sempozyum (2011) ve Sempozyum (2012) adreslerinden ulaşılabilir.

En temel anlamda Matematik öğretmenlerini çağdaş öğretim teknolojileri ile tanıştırmak amacı ile yola çıkan “Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu” 2013 Eylül ayında daha fazla öğretmene ulaşmak amacı ile online olarak düzenlenecektir.

Sempozyum kapsamında Dinamik Matematik Yazılımı GeoGebra’nın matematik öğrenme ve öğretme amaçlı kullanımlarının konu edildiği çalıştaylar yanında sınıf içi tecrübelerini paylaşmak isteyen katılımcılara bildirilerini sunma fırsatı da verilecektir. Ayrıca, matematik eğitiminde söz sahibi davetli konuşmacılara da programda yer verilecektir.

Sempozyum tamamen sanal ortamda yürütülecek olup, bu özelliği ile Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. Tüm katılımcılar kendilerine verilecek kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak kişisel bilgisayarları başından tüm oturumlara katılabileceklerdir.

Katılımları teknik olarak takip edilen kayıtlı katılımcılara Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Katılım Sertifikası verilecektir.
Başvuru Ekranı Kapatılmıştır !


Ödeme Ekranı Kapatılmıştır !Program


Kurullar

Düzenleme Kurulu

 • Prof. Dr. Selahattin ÖZÇELİK,
  PAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı
 • Yrd. Doç. Dr. Tolga KABACA,
  PAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
 • Doç. Dr. Asuman DUATEPE PAKSU,
  PAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Cahit KAYHAN,
  PAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
 • Arş. Grv. Emine Gaye CONTAY,
  PAÜ Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi
 • Umut ÇETİNKAYA,
  Her Yerde Eğitim Ltd.Şti. Genel Müdürü

Bilim Kurulu

(İsimler soyadına göre alfabetik sırayla verilmiştir)

 • Muharrem AKTÜMEN (Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir)
 • Yılmaz AKSOY (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
 • Cengiz ALACACI (Bilkent Üniversitesi, Ankara)
 • Selahattin Arslan (Karadeniz Teknik Üniv., Trabzon)
 • Fatma ARSLAN TUTAK (Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul)
 • İbrahim BAYAZIT (Erciyes Üniversitesi, Kayseri)
 • Erhan BİNGÖLBALLI (Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep)
 • Mehmet BULUT (Gazi Üniversitesi, Ankara)
 • Ali DELİCE (Marmara Üniversitesi, İstanbul)
 • Asuman DUATEPE PAKSU (Pamukkale Üniversitesi,Denizli)
 • Bülent GÜVEN (Karadeniz Teknik Üniv., Trabzon)
 • Tolga KABACA (Pamukkale Üniversitesi, Denizli)
 • Zekeriya KARADAĞ (Bayburt Üniversitesi, Bayburt)
 • Sibel KAZAK (Pamukkale Üniversitesi, Denizli)
 • Hakan ŞANDIR (Gazi Üniversitesi, Ankara)
 • Enver TATAR (Atatürk Üniversitesi, Erzurum)
 • İsmail Özgür ZEMBAT (Mevlana Üniversitesi, Konya)

Bilgilendirme

HerYerdeEğitim’in Sempozyum için Hazırladığı Arayüzün Kullanımı Hakkında Bilgilendirme, Uyarı ve Öneriler

Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu matematik öğretmenlerinin mesleki gelişimine katkı sağlamak amacı ile yola çıkmıştır. Bu nedenle çeşitli eğitimlerin uygulamalı ve etkileşimli olarak verildiği çalıştaylar ağırlıklı yer tutmaktadır. Bildiri oturumları ve davetli konuşmalar gibi farklı oturumlar da içerdiği için “sempozyum” ismi ile anılması uygun görülmüştür.

Bu sene üçüncüsü düzenlenecek olan sempozyum, tamamen sanal ortamda gerçekleştirilecektir. Bu özelliği ile ülkemizde bir ilk olma özelliği taşımaktadır. Hem katılımcılar hem de sunum yapacak olanlar bilgisayarları başından sempozyuma katılabileceklerdir.

Sempozyum ortamı, uzaktan eş-zamanlı seminer ve ders yönetme ortamı sağlayan HerYerdeEğitim tarafından hazırlanmıştır. HerYerdeEğitim’i temsilen bir moderatör, sempozyum süresince ortamı yönetecektir.

Genel olarak, uzaktan eş-zamanlı seminer ve ders yönetme ortamları çoklu kullanıcılar arasında sesli, görüntülü ve yazılı iletişim imkânı sunan sistemlerdir. HerYerdeEğitim emsal sistemlerin, tamamen ülkemizde programlanmış ve yerli imkânları kullanarak gelişen bir versiyonudur ve metin-sunum-video benzeri çeşitli dosyaların ve yetkili kullanıcıların masaüstü görüntülerinin paylaşımına olanak sağlamaktadır.

Daha Önce Gerçekleştirilen Bir Seminer

3. Matematik Öğretimine Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu aşağıda açıklanan ilkeler ve öneriler doğrultusunda yönetilecektir;

 • Ön başvuru formunu doldurup katılım ücretini ödeyerek, kaydını tamamlayan tüm katılımcılara 09.09.2013 tarihinde saat 17:00’den sonra sisteme giriş şifresi gönderilecektir. (kayıt sırasında beyan edilen cep telefonlarına)
 • Üç gün boyunca tüm oturumlar 14:30 – 21:00 arasında gerçekleşecektir. Tüm kullanıcıların her bir oturumdan en geç 5 dakika önce sisteme giriş yapmış olmaları önerilir.
 • Sistemin takip edileceği ve çalıştaylarda verilen eğitimler ile ilgili uygulamaların yapılacağı bilgisayarların kesintisiz bir internet bağlantısının olması ve şu yazılımların yüklü ve çalışır durumda olması gerekmektedir: GeoGebra, Java, Flash
 • Sistemde 3 sanal salon bulunacaktır. Bunlar;
  • Bekleme salonu: Sisteme giriş yapıldığında her katılımcı otomatik olarak bu salonda bulunacaktır. Bu salonda katılımcılar birbirleri ile yazılı olarak sohbet edebilecektir. Bu salonda sempozyum ile ilgili çeşitli duyurular yer alacaktır.
  • Salon-A: Oturumların yapılacağı ana salon. Açılış konuşmaları, davetli konuşma, bildiriler ve iki ayrı gruba ayrılmayan çalıştaylar gibi toplu oturumlar bu salonda gerçekleştirilecektir.
  • Salon-B: Oturumların yapılacağı yardımcı salon. İki ayrı gruba ayrılarak gerçekleştirilecek çalıştayların birisi bu salonda gerçekleştirilecektir.

Giriş yapan her kullanıcı, ad ve soyadı ile görünecek ve duyurular ile yönlendirildiği ya da aynı anda gerçekleştirilen oturumlarda tercih ettiği salona ilgili butonu tıklamak sureti ile giriş yapacaktır. Dilediği anda da bulunduğu salondan çıkabilecektir. Ancak, anlamlı bir eğitim için kesintili giriş-çıkışlardan kaçınılması önerilir.

İlk gün için, seçim ve karar verme amaçlı olarak bu giriş-çıkışlar makul kabul edilebilir. İleri düzey GeoGebra çalıştayı olarak isimlendirilen paralel çalıştaya yeterli talep olmaması halinde içerikler belli bir düzenle birleştirilerek tek oturumlu çalıştay sistemine dönüş düşünülmektedir. Katılımın çok fazla olması durumunda aynı içeriğe sahip paralel çalıştaylar şeklinde de devam edilebilir.

 • Temel ilke olarak, tüm katılımcılar sadece yazılı iletişim kurabilecektir. Yazılı olarak talebini dile getiremeyeceğini düşünen katılımcılar bir buton aracılığı ile söz hakkı isteyebileceklerdir. Moderatör ya da sunum yapanın söz hakkı (yetkisi) vermesi ile katılımcı sesli olarak iletişim kurabilecektir.
  • Tüm yazılı-sesli ve görüntülü iletişimler bütün kullanıcılar tarafından izlenebilecektir.
  • Görüntülü iletişim yetkisinin sadece moderatör, eğitim veren ve sunum yapanlarda olması temel esas olacaktır, ancak gerekli durumlarda ve sistemi aksatmaması halinde katılımcılara da bu yetki verilebilecektir.
 • Sempozyum programında da görülebileceği gibi 3 gün boyunca akşam saatlerinde 75 dakikalık boşluklar bırakılmıştır. Bu boşluklar ile şunlar amaçlanmıştır;
  • 14:30’da başlayan oturumları okul ve benzeri bir yerde izlemeye başlamış ve akabinde evlerine gitmek isteyen katılımcılar için mekan değiştirme süresi. (Sanırım büyük şehirler için yeterli olmayabilir ama diğer Anadolu şehirlerinde yeterli olacaktır. Oturumlara başlarken bu durumun hesaba katılması önerilir.)
  • Yemek ve benzeri çeşitli ihtiyaçları giderme ve dinlenme.
 • Bildiri sunumları, davetli konuşma ve açılış konuşmalarının sisteme girilen bilgisayardan takip edilmesinde herhangi bir güçlük öngörülmemektedir.

Ancak, GeoGebra eğitimlerinin verildiği çalıştaylar sırasında katılımcıların iki aktif penceresi olmak durumundadır. Sunumun takip edildiği HerYerdeEğitim sistemine ait pencere ve GeoGebra penceresi.

Sunumun takip edildiği pencereden eğitim takip edilirken, ara sıra bu pencere minimize edilerek GeoGebra penceresi üzerinde uygulama yapmak gerektiğinde bazı noktaların kaçırılması söz konusu olabilir.

Eğitim hızı bu güçlük düşünülerek ayarlanmaya çalışılacak olsa da, imkânı olan katılımcıların iki ayrı monitör (aynı bilgisayara bağlı) ya da iki ayrı bilgisayar kullanmaları önerilir. Böylelikle monitörün birinde eğitimin takip edildiği pencere sürekli açıkken, diğerinde GeoGebra üzerindeki çalışma sürdürülebilir.

İki ayrı bilgisayar kullanacaklara uyarı: Sadece eğitimin takip edileceği bilgisayarın internete bağlı olması yeterlidir. Bu bilgisayarın çok küçük ekranlı bir bilgisayar olmaması da (Eğitim veren kişi masaüstünü paylaşacağı için, bu ekranın iyi görülebilir olması açısından) tercih edilmelidir.

 • Bilgisayarların ses çıkışlarının çok verimli olmayabileceğini düşünerek birer mikrofonlu kulaklık edinmeniz önerilir.
 • Katılımcıların katılım sertifikasına hak kazanabilmesi sadece katılım ücretini ödeyerek kayıt olmalarına bağlı değildir. Katılımların gerçekleştiği takip edilecektir. Bu takip iki türlü olacaktır;
  • Teknik olarak: Her katılımcının hangi aralıklarda sistemde bulunduğu kaydedilecektir.
  • Çeşitli yoklamalarla: Sempozyum süresince her hareket kayıtlı olacağı için bir kullanıcının sadece sisteme giriş yaptığı ancak özellikle çalıştayları takip etmediğine dair bir şüphe oluşması durumunda kendisi için katılım sertifikası hazırlanmayacaktır. Yoklamanın usulü sadece sempozyum sırasında fark edilebilir olacaktır.
 • Olağanüstü teknik problemlerden (ülke genelinde internet kesintisi olması, HerYerdeEğitim sisteminin beklenmedik bir sorunla karşılaşması gibi) dolayı, katılımcıların yarıdan fazlasının sempozyumdan faydalanamadığı ya da sistemin işlemez hale geldiği bir durum gerçekleşirse sempozyum, düzenleme kurulunun belirleyeceği ileri bir tarihte tekrarlanacaktır.
 • Katılımcıların kendilerinden kaynaklanan (lokal internet kesintileri, katılımcının programından ya da bilgisayarından kaynaklanan sorunlar gibi) ve sadece bazı katılımcıları ilgilendiren problemlerden sempozyum düzenleme kurulu sorumlu değildir, Sempozyum sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiş sayılacaktır.
 • Bu sempozyum, katılımcıların tüm hareketlerinin (konuşma, yazı, vs.) kaydedildiği nadir sempozyumlardan olacaktır. Her katılımcının sisteme girmesi ile bu durumu kabullendiği varsayılmaktadır. Her katılımcı kullandığı ifadelerden kendisi sorumludur.

Verimli bir çalıştay dileklerimizle…
Sempozyum Düzenleme Kurulu

Destekleyenler


İletişimTel : +902582961163
(Düzenleme Kurulu Başkanı)

E-Posta : tolgakabaca@gmail.com
(Sempozyum ile ilgili genel konular)

E-Posta2 : bilgi@heryerdeegitim.com
(Kayıt,Ödeme ve Sistem ile ilgili konular)

İletişim Formu

Görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmaktan çekinmeyiniz.